↑ Return to Pamětihodnosti

Print this Stránka

Jednotřídka

Bez názvu3

Zpočátku docházely petrovické děti do farní školy v Želivě. Vzhledem ke vzdělanosti a poměrům, které ve školství panovaly, byla docházka nepravidelná. Když byl vydán zákon o povinné školní docházce, museli být vytvořeny školní obvody a nové školy. V Petrovicích se v 80 letech(1882) začalo vyučovat ve stavení U Zenáhlíků(Sankotů), později když dětí přibývalo přestěhovala se třída do sousedního stavení čp. 28 (U Zachů – horních). Tam se vyučovalo až do postavení nové školní budovy, která byla dána do užívání v roce 1903. Postavil ji stavitel J. Erlich z Rozkoše právě tak jako školu v Sedlici

K prvním učitelům patřil František Veselský. Později tu vyučoval J. Švácha, M. Pleskot, F. Bína na kterého dodnes občané vzpomínají jako na výborného učitele. Byl také za okupace vězněn gestapem.Poslední učitel byl Miloslav Koten, který školu při počtu 12 dětí v roce 1976 uzavřel. Obec usilovala, aby v opuštěné budově byla zřízena alespoň mateřská škola. Protože se do ní ,ale podle škol. předpisů nepřihlásilo požadovaných 28 dětí, bylo v roce 1978 rozhodnuto o jejím zrušení. Uvolněná školní budova čp. 38 byla potom využívána jako knihovna, klubovna PO, modelářská dílna Svazarmu. V roce 1988-1989 se obec starala o nutnou opravu budovy, ale pro nedostatek materiálu byla oprava provedena jen částečně.

Dnes slouží jako místní knihovna, klubovna mysliveckého sdružení a klubovna dobrovolných hasičů.

Pro poslech:

ZooEffect WordPress plugin

Permanent link to this article: http://www.petrovice.mzf.cz/pametihodnosti/jednotridka/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich