Pro 15 2017

Předvánoční nadílka 2017

Permanent link to this article: http://www.petrovice.mzf.cz/predvanocni-nadilka-2017/

Pro 08 2017

Betlém

V Petrovicích se podařilo obětavostí některých členů místního sportovního oddílu a za spoluúčasti města  Humpolec zhotovit a nainstalovat nový betlém, který zkrášlí náves ve vánočním období.                                                                                             Josef Bloudek

Permanent link to this article: http://www.petrovice.mzf.cz/betlem/

Pro 08 2017

Aktuality

 V závěru roku se v Petrovcích podařilo posílit kontejner na papír včetně prodloužení dlažby stání pro kontejnery aby nestály v bahně. Podařilo se posílit světlo v ulici nad bývalou školou i když při instalaci při hrabání nastal problém s kanalizací, která se prorazila no hlavně že  tech. služby vše  vyřešily. Také se zalepily výtluky v …

Pokračovat ve čtení »

Permanent link to this article: http://www.petrovice.mzf.cz/aktuality/

Říj 22 2017

Posvícení 2017

 Petrovicích se stále udržuje tradice posvícení lovením rybníka na ,které má hlavně zásluhu pan Jiří Hrůza, který má pronajatý obecní rybník ve kterém chová ryby a vždy na posvícení je nabízí spoluobčanům za což mu patří poděkovat.Josef Bloudek předseda OV

Permanent link to this article: http://www.petrovice.mzf.cz/posviceni-2017/

Říj 15 2017

Petrovice se zvelebují.

Podařilo se vymalovat třídu bývalé školy dnes místnost OV , kterou většinou využívají hasiči. Dále se opravila autobusová čekárna, tu ale nevhodně oblepují nezodpovědní lidé, kteří lepí plakáty i přesto, že je v Petrovicích oficiální vývěska. Josef Bloudek předseda Ov

Permanent link to this article: http://www.petrovice.mzf.cz/petrovice-se-zvelebuji-2/

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky

Fetch more items