↑ Return to Osadní výbor

Print this Stránka

Schůze osadního výboru za rok 2012

Veřejná schůze Osadního výboru Petrovice 1. února 2013.

Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na veřejné schůzi osad. Výboru v Petrovi cích a vítám mezi námi pana starostu města p. Kučeru, který je i zároveň naším patronem. Tato schůze byla včas svolána a pozvánky jsem zhotovil a osobně doručil do každého baráku.

Na úvod Vás prosím o povstání a uctění památky našich našich spoluobčanů, kteří již nejsou mezi námi hlavně, co zemřeli v roce 2012.

Nyní pár slov k osadnímu výboru.

 

Osadní výbor se sešel v roce 2012 6x. Výbor pracoval v nezměněném složení, mám na mysli, že z něho v minulém roce nikdo neodešel jako v roce předešlém, kdy dva členové práci vzdali. Bylo to 16. 1., 29. 2., 16. 4., 29. 6., 17. 9., 2. 10. Osadní výbor byl svoláván vždy když bylo třeba něco nutného projednat z požadavku města ač se jednalo o nějaké povolení či prodej pozemků v oblasti Petrovic. Vždy byla přítomna většina členů os. Výboru až na výjimky když byl někdo nemocný či v práci vždy ale omluvený. Dá se říci, že účast byla stoprocentní.

Mimo těchto požadavků na našich schůzích informuji o dění v zasedání zastupitelů či rady města a předkládám zápisy ze schůzí. Též informuji, co se již podařilo v obci udělat či co se bude v dohledné době dít.

Co se podařilo v Petrovicích v roce 2012 snad všichni ví a předpokládám, že je i vidět ale přesto Vám je přiblížím. Bylo posíleno světlo u Beranových v chalupách, že složky v obci sečou veřejnou zeleň je taky vidět i když by bylo potřeba sekat více krát, ale na městě jsou přesvědčeni, že třikrát je až dost no o tom se nechá sice polemizovat ale tak prý jsou nastavena pravidla. Stříhá se živý plot kolem kapličky, na podzim je samozřejmostí že se shrabe na návsi lupení z nemocných kaštanů a jejich odvezení, za tuto obětavou práci je potřeba poděkovat ať sportovcům hasičům či myslivcům tímto si organizace vlastně vydělávají nějakou korunu na svoji činnost. Koncem září se podařila hlavní akce v roce 2012 položit asfaltový koberec od malého rybníčka k Zachovým č. 28, další úsek od Nekolových až nad Beranovi na konec vsi ba ještě kousek víš než jsme předpokládali, což samo sebou není na škodu no kdyby to bylo až k silnici bylo by ještě lepší. Trochu se zvelebilo hřiště v chalupách, dále se podařilo upravit vpusť před Pavelcovými. Hřiště v Petrovi cích jsou dobrovolně udržované toto dělá pár obětavých lidí patří opravdu velké poděkování nejmenovaným. Dále se na hřišti podařilo zhotovit 40 m zámkové dlažby před sociálkami pouze z materiálu, který dodalo město, starší použitou dlažbu, práci provedli zdarma sportovci. Dále myslivci vyměnili dveře u půdy a sklepa město zaplatilo materiál. Též se podařila vymalovat třída bývalé školy ta se samo sebou využívá pro společenské akce, které pořádají složky v obci ještě že tak jináč by v Petrovicích chcípnul pes. Před vánocemi opět pár obětavců zhotovilo vánoční betlém v životní velikosti což bylo veřejností kladně kritizováno. Jak jsem již říkal nebýt složek v obci tak by se nic nedělo. Akce, které složky dělají snad každý ví. V jarních měsících vyndáváme lavičky no na podzim se samo sebou zase uklízí i to opět dělá pár obětavců, toto jsou práce které spousta lidí bere jako samo sebou i těmto nejmenovaným jednotlivcům je z tohoto místa alespoň říci děkujeme. Také si myslím, že je třeba kladně hodnotit i když zastaralé veřejné osvětlení, které nám zde opravdu svítí a když se náhodou spálí žárovka a já to ihned nahlásím tak opravdu v kratičké době přijedou opravit. Tady se chci pozastavit a požádat spoluobčany by, pokud někde světlo nesvítí nekritizovat ale dát mi vědět, já to opravdu rád ihned zařídím. Děkuji Vám předem.

Též byl demontován amplion z budovy paní Palánové ona totiž požadovala neboť tam rušil ten se ale úplně rozsypal, a proto musel být nahrazen novým sice to dle mého názoru trvalo dosti dlouho a po několika urgencích se to podařilo a byl dán na sloup el.vedení. Také byly posíleny kontejnery na plast. Dále byla městem nabídnuta použitá dlažba no tak jsme tuto možnost využili a je přivezená na hřišti. Sportovci zase položí kus na hřišti no ostatní složky neprojevily zájem přesto, pokud bude zájem určitě se dohodneme. No ona sice dlažba je, ale práce je potřeba zdarma a tak asi není větší zájem. Také nám tech. služby začali přistavovat kontejner na rostlinný původ o čemž jsem samo sebou včas informoval no občané jej využívají a opravdu do něj dávají jak se má. Jináč 4krat do roka se do obce přistavuje kontejner na průmyslný odpad no vždy o něj mají občané zájem což je dobře. Jináč snad každý ví, že odpad může se odvést do sběrného dvora Brunka v Humpolci no zdarma každý občan který je trvale hlášen v Humpolci.

V závěru roku invertizační komise v Petrovicích provedla inventuru komise Folejtar Jan, Příhonský Lad, Bloudek Jos a byl ještě přizván Petr Nekola hlavně aby komise mohla do hasičárny, komise neshledala žádné nedostatky.

Na konci roku jsem připravil blahopřání k vánocům a zároveň k Novému roku 2013 a osobně doručil do každého stavení.

Já se snažím informovat naše spoluobčany pomocí veřejného rozhlasu o každé akci, která se bude v obci pořádat ,také informuji spoluobčany o životních jubileích našich spoluobčanů kterým zahraji několik písniček a pak zástupci os. Výboru osobně oslavence navštíví a přinesou kytičku a malý dárek, pro který dojedu na město, pro osvěžení to byli 25. 2. p. Anežka Krejčová 80 roků, 29. 3. paní Vlasta Rajdlíková 90 roků, 15. 6. p. Marie Peterková 80 roků, 7 .7. 85 roků p. Matilda Blehová, 12. 8. 85 roků p. Marie Zachová, 14. 9. 80 roků p. Alois Příhonský a 24. 11. to byla zlatá svatba manželů Emilie a Františka Vrzákových.

Ještě pár slov k veřejnému rozhlasu jsou od občanů připomínky, že není všude dobře slyšet no my jsme si dali požadavek na digitalizaci rozhlasu v Petrovi cích no, pokud se to podaří realizovat tak to pak snad bude v pořádku vše ale nejde najednou no uvidíme. Také pokud oslavenec souhlasí, vychází blahopřání s fotografií v deníku, v zálesí či v radničních listech apod.

15. 10. 2012 jsme dali na město požadavky os. Výboru Petrovice s požadavky na rok 2013:

  1. Dále pracovat na studii či realizaci chodníku do vsi
  2. Zmiňovanou digitalizaci veřejného rozhlasu
  3. Zhotovit chodníčky kolem kapliček
  4. Provést vyvýšení vpusti kanalizace u Lhotských
  5. Dodat nový přislíbený nábytek do knihovny
  6. Doopravit schodiště školního sklepa
  7. Opravit hráze či břehu u malého rybníčka
  8. Vyčlenit pozemky na nové obecné parcely
  9. Doplnit osvětlení, postupně nahrazovat za novější úspornější

10. Dodat chvojky na náves

11. Finance na běžnou údržbu

 

No a nyní v závěru je ještě nutno poděkovat naši kronikářce paní Paťhové, která to nemá vůbec lehké zvláště, když ji naše složky i přes upomínky dávají podklady pozdě anebo vůbec ne, znova apeluji aby jsme paní Paťhové práci ulehčili a byli jsme rádi, že pro další generace tuto práci vůbec dělá. Také musíme poděkovat slečně Hrůzové za knihovnici. No osad. Výboru děkovat snad ani nemá cenu toto beru jako samozřejmost.

No a nyní opravdu na závěr Vás všech prosím, pokud máte nějaké připomínky k práci Os. Výboru přijďte s nimi anebo prostřednictvím členů dejte připomínky a mi se jej budeme snažit, pokud to bude možné předat na město a to je v rámci možností uskuteční. Já si myslím že je to nejschůdnější cesta v Petrovi cích něčeho dosáhnou ale pouze kritizovat to nic nikomu nepřinese. Já si osobně myslím, že pokud se město stále bombarduje našimi požadavky tak se snaží nám vyhovět i když je to někdy úmorné no ale to se nedá nic dělat.

A nyní už Vážení spoluobčané opravdu na závěr mi dovolte, abych nám všem popřál do nového roku 2013 hlavně hodně hodně zdraví štěstí a osobních úspěchů a abychom se zde za rok všichni znova sešli

 Děkuji za pozornost.  Josef Bloudek

 

Permanent link to this article: http://www.petrovice.mzf.cz/osadni-vybor/schuze-osadniho-vyboru-za-rok-2012/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde