↑ Return to Osadní výbor

Print this Stránka

Schůze osadního výboru za rok 2011

     Vážení spoluobčané, dovolte mi abych Vás co nejrdečněji přívítal na veřejné schůzi, kterou se rozhodl uspořádat osadní výbor Petrovice s tím, aby se spoluobčané také dozvědělii o dění v Petrovicích. Zároveň mi dovolte mezi námi přívítat pana starostu města p. Kučeru, který je zároveň i našim patronem za město.

     Na úvod prosím o povstání a uctění památku minutou ticha spoluobčanů, kteří již nejsou mazi námi. Děkuji.

     A nyní pár slov ke konci roku 2010 byl navržen nový osad.ní výbor ve složení p. Maršík, p. Bloudek, p. Folejtar Ladislav, p. Folejtar Jan, p. Habich, p. Vlková , p. Peterka Milan, p. Nekola Petr, p. Hrůza Jan.

     Při volbě nového předsedy byli navrženi p. Vlkovou p. Maršík a ostatní navrhli p. Bloudka. P. Maršík ihned avizoval že se nechce stat předsedou, taže jsem byl zvolen já 8 hlasy.

     Pani Vlková se stala zapisovatelkou, ale dloho mezi námi nesporupracvala, neboť 18. července mi přišla oznámit, že v osadním výboru končí a zároveň přinesla knihu zápisů. Důvod, i když si myslím že ani nemusela uvedla že na to nemá čas z rodinných důvodů.

     Takže na nejbližší schůzi byli navrženi, pro doplnění na lichý počet, p. Jančurová Hana, nebo p. Dvořáková, p. Kameníková. p. Palánová ale ani jedna neměla zájem pracovat a proto byli dále navrženi p. L. Příhonský, p. Jančura Petr a p. Pavelcová. první Jmenovaný p. Příhonský slíbil, že bude s nami v os. Výboru pracovat. Toť ke složení osadního výboru v Petrovicích.

     Noyý výbor se ihned sešel 7. ledna 2011, aby navrhl požadavky na město, co by se v Petrovicích mělo začít dělat. Tyto požadavky na městě měli ale být již na podim 2010, takže jsme museli urychleně požavky navrhnot a dodat na město, kde nám vyšli vstříc i přes velké spoždění. Vzali v úvahu, že starý výbor již moc nepracoval.

Naše požadavky:
1. Zhotovení či oprava silnice k Zachovým 28 a v chalupách.
2. Oprava komínu u školy u socialek.
3. Oprava výměna shnilé podzednice na škole.
4. Přidat světla k Hrůzovým, Dočekalům a v Petrováku.
5. Postupná výměna zastaralých zářivek za úspornějši.
6. Zhotovit osvětlení kapličky ze spoda na věž.
7. Oprava a rozšíření autobusuvé čekárny, je poničena větrem.
8. Začít budovat chodníky v Petrovicích.
9. Zhotovit přechod pro chodce u autobusové čekárny.
10. Připojit veřejný internet.
11. Vyzvednout a vyčistit propadlé vpustě kanalizace.
12. Dodat dopravní značeni na silnici u Paťhů od. kravína a dodat poničené značky.
13. Nákup palubek na stavební buňku na hřisti.
14. Dodat kontejnery na sklo a plasty do nové čtvrti včetně stání pod ně.
15. Dodat je$tě jednu vánoční výzdobu ke kapličce a vylepšit vánoční výzdobu v Petrovicích.
16. Obnova sádky na školní zahradě.
17. Vyčistit rybník Kamšovák – septik.
18. Výměna 4 oken u kabin.

Z tohotu výčtu požadavků se podařilo i přes urgence splnit 10 položek.

     16. března 2011 se sešla pracovní skupina za město p. starosta Kučera, ing. Pinkas, p. Vaňkát a p. Trnka a my za osadní výbor, aby jsme naše požadavky obhájili. Na většině požadavků jsme se shodli a k dnešnímu dni i přes urgence jsou hotovi.Jak jsem zmínil.

Nyní k práci osadního výboru.

     Výbor se sešel 7 krát projednávali se požadavky města na prodej či koupě obecních pozemků, kontrolovali jsme, co se již podařilo realizovat z požadavků. Co je třeba kvitovat město naše připomínky opravdu akceptuje, a tak je vidět zě práce osadního výboru není zbytečná.

     19. září 2011 jsme již projednali naše požadavky na rok 2012

A jsou to:

1. Dále pracovat na zhotovení již započátého chodníku.
2. Zhotovit nový asfalt na silnici k Zachovým a v chalupách
3. Oprava plotu u školní zahrady.
4. Přendat ampliony rozhlasu z budovy p. Palánové, bývalá budova OV.
5. Postupná výměna zastaralých a neůsporných světel veřejného osvětlení.
6. Výměna dveří a futer ve škole u půdy a sklepa.
7. Posílit veřejné osvětlení na konci u č. 68.
8. Zdali by nebyla starší d1ažba před, WC na hřišti.
9. Zakoupit palubky na: buňku na hřišti.
10. Peníze na běžnou údržbu.
11. Odstranit propadlou váhu na návsi.
12. Napojit kanalizaci k č. 28.
13. Napojit povrchovou vodu do kanalizace před Pavelcovými.
14. Dodat na hlavní silnici světelnou signalizaci rychlosti! jízdy.

Toť požadavky na město předány 29. září 2011.

     Nyní k samotnému osad. výboru kde, si myslím že spolupráce je vcelku dobrá a i když jsme se někdy neshodli vždy se našel kompromis. Vždy se našli lidé, kteří byli ochotni se mnou navštívit jubilanty v obci při životním jubileu či soukromí. Při této příležitosti se vždy snažím ve veřejném rozhase zahrát nějakou tu písničku a tím i veřejně informovat naše spoluobčany, že máme ve vsi nějaké jubileum. Též se snažím spoluobčany pomocí rozhlasu informovat o dění v obci ať jsou to zmíněné gratulace, tak o akcích v obci co se bude dít a podobně. Škoda že náš rozhlas prý není všude po celé obci dobře slyšet. Myslým že by se stím mělo něco udělat.

     Jedobré se také potřeba pochlubit a upozornit že bývalý člen o. výboru p. Habich zhotovil internetové strany Petrovic které si každý může přečíst, co se na příklad projednávalo na osad. výboru , či blahopřání spoluobčanům. Včetně fotografií. Nutno poděkovat. www.petrovice-humpolec.wz.cz.

     Nesmím zapomenout na naši kronikářku p. Paťhovou, že i přes avizováni ukončeni práci kronikářky jsem ji vlastně takzvaně ukecal a v práci pokračuje a myslím si že ji opravdu se snažím práci ji ulehčit i dodáváním informací. Apeluji hlavně, na složkách v obci aby p. Paťhové podklady dávali včas a vlastně ihned po skončení akce a i práce co vlastně složky udělali vobci, p. Paťhové je opravdu za tuto práci poděkovat.

     Nyní z tohoto místa a při této příležitosti apeluji na naše spoluobčany aby své požadavky či připomínky podměty nešuškali po straně a přišli a upozornili na ně členy osad, výboru a nebo přišli na ně upozornit.

     Snažím se i potřebné informace dávat na vývěsku.

     A opravdu na závěr mi dovolte, abych Vám jménem osadního výboru i jménem svým popřál do nového roku 2012 hlavně hodně zdraví osobních úspěchů štěstí.

Děkuji za pozornost Josef Bloudek.

Permanent link to this article: http://www.petrovice.mzf.cz/osadni-vybor/schuze-osadniho-vyboru-za-rok-2011/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich